Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aila Airo Kauneuspalvelut Ky, Kavallintie 24, 02700 Kauniainen, (09) 505 1234

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Söderlund, p. 050 555 4313 satu.soderlund@ailaairo.fi

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan ja kosmetiikan erikoisliikkeen sekä kosmetiikkatukun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n hoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi sekä palautteen keräämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot: - asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot - ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin. - annetut hoidot sekä osto- ja hoitohistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta ja tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat yrityksen omalla palvelimella, joka on suojattu palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Asiakastietoja säilytetään enintään 6 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n toimipisteessä. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan kohtuullisessa ajassa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä tai sähköisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriä käytetään Aila Airo Kauneuspalvelut Ky:n markkinointiin, markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.